Policy angående integritet og markedsføring

1: Generelt

Denne policyen angående integritet og markedsføring («inegritetspolicy») beskriver hvordan StickerApp Sweden Ab org. nr 556855-5931, 234 35 Lomma, e-mail: info@stickerapp.se,

(”StickerApp”, ” vi”) samler inn, bruker, utleverer og lagrer dine personopplysninger.

  1. Integritetspolicyen gjelder når StickerApp leverer tjenester og produkter i forbindelse med kjøp, service og øvrig kontakt med StickerApp, som besøk på hjemmesiden. Integritetspolicyen gjelder også behandling av personopplysninger som gjøres innenfor rammen for innehav av StickerApp-konto («Kontoinnehaver»)
  2. Du skal alltid kunne føle deg trygg når du utleverer dine personopplysninger til oss. Vi vil med denne integritetspolicyen vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandlet i samsvar med det gjellende personvernsloverket.

 

2. Personopplysningsansvarlig

StickerApp er ansvarlig for StickerApps behandling av dine personopplysninger og har dermed ansvar for at denne behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovverk. StickerApp er også ansvarlig for behandlingen av personopplysninger innenfor rammen av innehav av en StickerApp-konto.

 

3. Når behandler vi dine personopplysninger?

3.1 For at du skal kunne besøke vår hjemmeside, kjøpe varer eller tjenester eller kontakte oss for service eller informasjon må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 StickerApp samler inn og behandler personopplysninger om deg når du har gjennomført et kjøp på StickerApps hjemmeside, benytter deg av StickerApp support, besøker StickerApps hjemmeside, eller når du må annen måte har kontakt med StickerApp. Informasjonen som samles inn fra deg ved kjøp kreves for at du skal kunne inngå avtale med StickerApp og for at StickerApp skal kunne gi sine tjenester og tilbud.

3.3. Om du er kontoinnehaver samler StickerApp in personopplysninger om deg som du oppgir ved registrering. StickerApp behandler også opplysninger som StickerApp fra tid til annen gis tilgang til gjennom din StickerAppkonto. Som kontoinnehaver kan du når som helst oppdatere dine opplysninger gjennom at logge deg inn på din konto.

3.4 StickerApp kan også bruke dine personlige data ved administrering av annonsekampanjer. Se avsnitt 4 – 7 i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

3.5 Vi samler også inn og oppdaterer dine adresseopplysninger gjennom tredjeparts tjenester for adresseoppdatering.

 

4: Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som er kunde hos StickerApp

De personopplysningene som StickerApp samler inn og behandler om deg som kunde gjennom kjøp og bruker av våre supporttjenester er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonalt id eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kundenummer
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av StickerApps hjemmeside

Når vi administrerer annonsekampanjene våre, kan vi behandle følgende kategorier av personopplysninger innhentet fra deg eller generert i våre interne systemer som genererer dataene dine:

 • Transaksjons-ID
 • Inntekter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Status - Ny/Tilbakevendende kunde
 • Konverteringsdata (om brukeren har konvertert, konverteringsverdien og hvilket nettsted de konverterte fra)

Se avsnitt 5-7 i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

 

4.2 For deg som er kontoinnehaver

De personopplysninger StickerApp samler inn og behandler om deg som er kontoinnehaver er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonalt id eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kontoinformasjon
 • IP-adresse og informasjon om din bruk av StickerApps hjemmeside
 • Informasjon om hvilke av våre varer eller tilbud du har vært interessert i og hvordan du interagerer med våre nyhetsbrev
 • Opplysninger rom dine innkjøp
 • Informasjon om ditt kontoinnehav

 

5: Hvorfor behandle vi opplysninger om deg?

5.1 For deg som er kunde hos StickerApp

StickerApp behandler dine personopplysninger for ulikt bruk. Hovedsakelig behandler StickerApp dine personopplysninger for å kunne:

 • Fullføre våre forpliktelser ovenfor deg som kunde, som gjennomføring av kjøp, fakturering og support.
 • Muliggjøre almen kundeservice, som å besvare spørsmål og rette feilaktige opplysninger.
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester.
 • Gi relevant support og tilpasse tilbud via email, telefon, post eller på nett.
 • Bedømme hvilke betalingsalternativer vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittsjekk.
 • Forbedre våre kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
 • Forhindre bedrageri og utføre risikohåndtering
 • Følge gjeldene lovverk, for eksempel bokføringslover.

Opplysningene kan også utgjøre grunnlaget for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, virksomhetsoppfølgnings og virksomhets- og metodeutvikling relatert til kjøp av varer og tjenester.

5.2 For deg som er kontoinnehaver

Utover det ovennevnte punktene behandler StickerApp personopplysninger om kontoinnehavere også for å kunne:

 • Administrere kontoinnehavet
 • Gi deg mulighet til å benytte deg av kontoinnehavets fordeler som muligheten til forinnfylte opplysninger, flere betalingsalternativ, enklere å ombestille tidlifere bestilte varer samt selge egne designs til vår side.
 • Gi deg spesialtilbud
 • Muliggjøre kommunikasjon med deg som kontoinnehaver via e-post eller telefon.
 • Muliggjøre personlige tilbud, markedsføring og eventinvitasjoner via telefon, post. E-post eller på nett.

5.3. Hvis du er en besøkende på nettsteder som er inkludert i annonsenettverkenes økosystem (som definert nedenfor i avsnitt 7), kan vi også behandle dataene dine for å administrere annonsekampanjene våre. Dette inkluderer målretting, måling og forbedring av disse kampanjene, levering av kommersielle meldinger, sporing av de besøkendes aktivitet på de nevnte nettstedene osv. Se avsnitt 4, 6-7 i denne personvernerklæringen for flere detaljer.

 

6. Lovgrunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger

6.1 StickerApp baserer behandlingen av dine personopplysninger på et lovgrunnlag. Dette beskrives i dette avsnittet.

6.2 VI behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne fullføre avtalen med deg som kunde eller som kontoinnehaver, som å gjennomføre kjøp, og for å kunne fullføre våre forpliktelser mot deg som kontoinnehaver som forenklet administrasjon og ordrehistorikk Med støtte i loven behandler vi også opplysninger om deg som kontoinnehaver, som dine kjøp, din oppførsel på vår hjemmeside, din interaksjon med StickerApp samt din interesse for våre tilbud og produkter for å kunne fullføre vår forpliktelse om å kunne gi deg personlige tilbud.

6.3 En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører baserer seg på en såkalt interesseavveining. Dette gjelder eksempelvis den behandling vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester samt for å gjøre en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på totale innkjøpssummer. Når det gjelder å administrere annonsekampanjene våre, er vår interesse å gjøre det på en effektiv måte, å måle og forbedre dem over tid, for å sikre at du får de mest relevante annonsene som er av interesse for deg. StickerApp behandle rikke følsomme personopplysninger med støtte av en interesseavveining og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte av en interesseavveining..

6.4 I visse tilfeller kan StickerApp ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandling av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle bokføringslovens krav

 

7. Sammenfatning av vår personopplysningsbehandling:

Formål

Rettslig grunnlag

Kategorier av personopplysninger

Lagringstid

Å administrere og levere våre varer og tjenester samt tilby support

Inngåelse av kjøpsavtale (salgsvilkår)

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

Tre år etter at du senest var aktiv hos StickerApp, for eksempel gjennom at handle hos oss eller kontakte vår kundeservice

Å forsikre oss om at lovkrav etterleves, deriblant bokføringsloven Rettslig forpliktelse
 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
 
Så lenge vi er pålagt å lagre opplysningene etter gjeldende lov

Å markedsføre StickerApp eller konsernets varer og tjenester gjennom post, e-post og telefon for å utvikle StickerApps tjenester

Interesseavveiing

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

To år etter at du senest var aktiv hos StickerApp, for eksempel gjennom at handle hos oss eller kontakte vår kundeservice

Å administrere din konto

 

 

 

 

 

Inngåelse av avtale om StickerAppkonto

 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
 • Kundenummer
 • Informasjon om hvordan du bruker vår hjemmeside, hvilke av våre tilbud du har vært interessert i, hvilke av våre nyhetsbrev du har interagert med og hvilke av våre arrangementer dy har meldt deg på
 • Opplysninger om dine kjøp
 • Informasjon om ditt kontoinnehav

Så lenge du har en konto hos  StickerApp

For å administrere annonsekampanjene våre. Dette inkluderer:

Målretting av annonsekampanjer for å sikre at du mottar annonser som er mest relevant for deg;
Måling og forbedring av disse kampanjene;
Leveranse av kommersielle meldinger til deg gjennom annonser;
Sporing av aktiviteten til besøkende på nettsteder som er inkludert i annonsenettverkene sitt økosystem

 

 

 

 

 

Interesse-
avveining

 • Transaksjons-ID
 • Inntekter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Status - Ny/Tilbakevendende kunde
 • Konverteringsdata (om brukeren har konvertert, konverteringsverdien og hvilket nettsted de konverterte fra)

Som hovedregel beholder vi dine personopplysninger i inntil 1 år fra innsamlingsdatoen.

For å administrere annonsekampanjene våre som beskrevet ovenfor, kan vi dele e-poster fra deg med følgende annonsenettverk:

 • Google Ireland Limited;
 • Meta Platforms Ireland Limited;
 • Microsoft Ireland Operations Limited.

Vær oppmerksom på at deling av e-postene dine som beskrevet ovenfor kan innebære en overføring av dem utenfor EU og det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS).

 

8. Profilering

8.1 StickerApp kan behandle dine personopplysninger gjennom profilering. Om du har konto hos StickerApp analyseres informasjon om hvordan du bruker vår hjemmeside, om hvilke varer, tjenester og tilbud du har vært interessert av, hvilke av våre nyhetsbrev du har interagert med og hvilke av våre arrangementer du har meldt deg på, opplysninger om dine kjøp og informasjon om ditt kontoinnehav, for å gi deg tilbud som vi tror passer deg og for å invitere deg på arrangementer som vi tror du har interesse av.

8.2 Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger gjennom profilering. Dette gjør du gjennom å kontakte StickerApp på infor@stickerapp.se. Når StickerApp har mottatt din henvendelse kommer StickerApp til å slutte å behandle dine personopplysninger til dette formålet.

 

9. Hvor lenge lagrer vi opplysninger om deg?

9.1 Dine personopplysninger lagres kun så lenge som det finnes et behov for å spare dem for å oppfylle de formål som opplysningene ble samlet inn for i samsvar med denne integrotetspolicy. StickerApp kan komme til å lagre opplysningene lenger om det er nødvendig for å oppfylle lovkrav eller for å ivareta StickerApps rettslige interesser for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

9.2 StickerApp lagrer opplysninger om kontoinnehaveren så lenge kontoinnehaveren har en konto hos StikerApp.

 

10: Hvem deler vi personopplysninger med?

10.1 StickerApp kan komme til å dele opplysninger med tredje part, som StickersApps konsern, og andre samarbeidspartneres samt leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester. StickerApp kan også komme til å dele dine opplysninger med firma som tilbyr tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har de rette adresseopplysningene om deg.

10. 2 Tredje part som StickerApp deler informasjon med eller på annen måte besitter informasjon om en kunde eller kontoinnehaver får kun bruke informasjonen til det formål å selge og markedsføre StickerApp og StickerApps samarbeidspartneres og konserns tjenester og produkter eller til det formål å levere tjenester med tilknytning til StickerApps avtale med deg som kunde eller kontoinnehaver. Om du søker om en kredit ved kjøp av en vare eller tjeneste kan opplysningene dine bli delt med kredittopplysningsfirma.

10.3 Personopplysninger kan videre komme til å deles av StickerApp om det er nødvendig for å oppfylle gjeldene lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta StickerApps rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller gjøre oppmerksom på bedrageri og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

10.4 StickerApp kan komme til å overføre dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS, om noen av StickerApps leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Om personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer StickerApp til å sørge for at personopplysningene fortsetter å være beskyttede og også sørge for at personopplysningene overføres til landet utenfor EU/EØS på lovlig vis.

10.5. Når vi behandler dataene dine for å administrere annonsekampanjene våre, kan vi dele noen av dine personlige data med annonsenettverk. Se avsnitt 7 i denne personvernerklæringen for mer informasjon.

10.6 Vi kommer ikke til å selge dine personopplysninger til tredje part.

 

11. Endring av integritetspolicy

11.1 StickerApp har rett til å når som helst endre integritetspolicyen. StickerApp kommer til å varsle om endringer i integritetspolicyen i forkant av endringen. Om du ikke godtar endringene har du rett til å si opp avtalen med StickerApp før den endrede integritetspolicyen trår i kraft. Du sier opp avtalen gjennom å kontakte StickerApp.

 

12 Beskyttelse av dine personopplysninger

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du overleverer dine personopplysninger til oss. StickerApp har derfor tatt de forhåndsregler angående sikkerhet som behøves for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, endring og sletting. Alle opplysninger om kunder og kontoinnehavere lagres for eksempel i en database som er beskyttet gjennom adgangskontroll og brannmur.

 

13. Dine rettigheter

13.1 StickerApp tar ansvar for at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovverk.

13.2 StickerApp kommer på din oppfordring elle på eget initiativ til å rette, slette eller komplettere opplysninger som viser seg å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

13.3 DU har rett til å kreve

 1. Tilgang til dine personopplysninger. Dette innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandling vi gjennomfører i forbindelse med dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysninger som behandles. Du har rett til å kostnadsfritt innhente et registerutdrag om hvilke personopplysninger som finnes registrert om deg, og til hvilke mottagere de har blitt delt med eller skal deles med. Du har også rett til å i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene hentes fra om de ikke har blitt hentet fra deg, forekomsten av automatiserte beslutninger (inklusive profilering) samt den forutsette perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som brukes for å fastsette denne perioden. Du har videre rett til å i registerutdraget få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis under dette punkt. VI kan komme til å kreve ytterligere opplysninger fra deg for å bekrefte din identitet.
 2. Rettelse av dine personopplysninger. Vi kommer på din oppfordring til å så raskt som mulig rette de feilaktige eller ufullstendige opplysninger som vi behandler om deg.
 3. Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at dine personopplysninger tas bort om de ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for å oppfylle. Det kan dog finnes lovkrav, for eksempel innen bokføring og skattelovgivning, som gjøre at vi ikke umiddelbart får slettet dine personopplysninger. I disse tilfeller kommer vi til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge loven.
 4. Begrensing av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres så de kun får brukes til visse avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensing når du anser at dine opplysninger er feilaktige og du har krevd rettelse etter punkt 12.3b. I perioden opplysningenes korrekthet utredes kommer behandlingen av dem til å begrenses.

 

13.4 StickerApp kommer til å opplyse hver enkelt mottaker som personopplysningene har blitt delt med om eventuelle rettelser eller sletting av opplysninger samt begrensing av behandling av opplysningene.

13.5 Du har rett til dataportabilitet. Det innebærer at å under visse forutsetninger få ut og overføre dine personopplysninger i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format til en annen personopplysningsansvarlig.

13.6 Du har rett til å innvende mot personopplysningsbehandling som utføres med større av en interesseavveining. Om du innvender mot slik behandling kommer vi kun til å fortsette behandlingen om det finnes berettigede argumenter som veier tyngre enn dine interesser.

13.7 Om du ikke ønsker at dine personopplysninger skal behandles for direkte markedsføring har du alltid rett til å innvende mot slik behandling gjennom å sende en mail til info@stickerapp.se. Når vi har mottatt din innvending kommer vi til å slutte å avslutte behandlingen av personopplysningene for slike markedsføringsformål.

13.8 Du har rett til å rette eventuelle klagemål angående behandlingen av dine personopplysninger til Datatilsynet.

 

14. Cookies

Når du besøker vår hjemmeside bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om hvordan vi behandler cookies i vår cookiespolicy.

15. Kontaktinformasjon

15.1 Nøl ikke med å kontakte oss om du har spørsmål angående integritetspolicyen, behandlingen av dine personopplysninger eller om du vil kreve registerutdrag. Vår kontaktinformasjon finner du nedenfor.

 

STICKERAPP AB 
Bronsgatan 12
234 35 Lomma 
info@stickerapp.se